TPV-美国RTP-2800B-40AHF - 全球塑胶网
PP-美国威凯-V142-70IPC - 全球塑胶网
LDPE-日本住友-G808 - 全球塑胶网

PP-美国威凯-V142-70IPC - 全球塑胶网

日期:2020-05-19 14:19点击数:

  PP

  缇庡浗濞佸嚡

  V142-70IPC - 鍏ㄧ悆濉戣兌缃? 鎬ц兘椤圭洰

  PP

  缇庡浗濞佸嚡

  V142-70IPC

   娴嬭瘯鏉′欢 娴嬭瘯鏂规硶 鍗曚綅 鐗╃悊鎬ц兘 姣旈噸 1.35 ASTM D-792 g/cm 鏈烘鎬ц兘 鎷変几寮哄害 10.2 ASTM D-638 MPa 280 ASTM D-638 % 瑙勬牸鐢ㄩ€? 鐗规€? 鍏跺畠 鍏跺畠 鍏跺畠

产品分类