TPU-德国巴斯夫-B 64 D 15 - 全球塑胶网
TPU-台湾昆仲-S695A - 全球塑胶网
PA66-美国RTP-205 HS UV - 全球塑胶网

TPU-台湾昆仲-S695A - 全球塑胶网

日期:2020-04-20 15:01点击数:

  TPU

  鍙版咕鏄嗕徊

  S695A - 鍏ㄧ悆濉戣兌缃? 鎬ц兘椤圭洰

  TPU

  鍙版咕鏄嗕徊

  S695A

   娴嬭瘯鏉′欢 娴嬭瘯鏂规硶 鍗曚綅 鐗╃悊鎬ц兘 姣旈噸 1.22卤0.02 JIS K-7311 95卤3 JIS K-7311 Shore A 鏈烘鎬ц兘 浼搁暱鐜? 420 JIS K-7311 % 40 JIS K-6301 % 120 JIS K-7311 kg/cm 110 JIS K-7311 kg/cm 38 JIS K-7311 mg 450 JIS K-7311 kg/cm 瑙勬牸鐢ㄩ€? 鐗规€? 鑰愮( 鍏跺畠 鍏跺畠

产品分类